Sex a erotika v historii

V současné době většině lidí v naší společnosti nepřijde nemístná ani pohoršující sexualita v médiích a v umělecké sféře. Stala se součástí našeho života, otevřeně se o ní hovoří a v našem zorném poli je na denním pořádku a na každém rohu.

Práce modelka na live chat

Mohlo by se zdát, že nahá žena se stala symbolem dvacátého století. Avšak tento sexuální trend rozdělil svět na dva tábory, kde jedni v neutajované nahotě a otevřenosti nevidí problém, druzí však ostře apelují na zachování určité cudnosti a hlavně ochrany dětí před zobrazováním nevhodných sexuální scén. Dnes už asi nikdo neví, kdo má pravdu a kdo je více v právu. Mnoho lidí se bouří kvůli obscénnosti společnosti posledních let, která je podle nich nejhorší v historii lidstva. Pojďme se teď tedy na chvíli podívat, jak nás sexualita ovlivňovala v historii a jakou roli hrála v lidském životě. Stejně tak se také podívejme, jak dnes sexualita ovlivňuje náš svět.

Pravěk

Pokud začneme od pravěku, ve sféře primitivního uměleckého vyjadřování hrály hlavní roli 2 faktory: lov a sexualita. Vzpomeňme si na Věstonickou Venuši, která nám jasně dokládá, jak velký důraz se kladl nejenom na mateřství, ale také na sex a vše, co s ním souviselo. Byl součástí tehdejšího života a proto byl vedle lovu nejdůležitějším počinem v životě člověka. Zasloužil si proto umělecké ztvárnění a nesmrtelnost v očích pravěkých lidí.

V době matriarchátu byla žena oslavována jako nositelka života. Z tohoto důvodu se ideálem stávaly ženy s širokou pánví a velkými prsy - stejně jako Věstonická Venuše.

I když se svět v průběhu dalších staletí začal vyvíjet a modernizovat, lidé objevovali mnohé vynálezy a začali poznávat a chápat přírodní jevy, stále si udržovali sexualitu jako důležitý faktor svého žití. Samozřejmě, co jiného měl člověk ve svém úmorném a těžkém životě dělat, pokud se chtěl uvolnit a vyplavit všechny zlé myšlenky? Samozřejmě sex. Ale po celou dobu nezapomínal na jeho důležitost, což můžeme zjistit z různých vykopávek. V době do příchodu starověku nalézáme také mnoho uměleckých předmětů znázorňujících mužské faly, nahé ženy a pářící se zvířata a to v podstatě na celém světě. Lidé vnímali svět kolem sebe a nekladli si předsudky. 

Starověký Egypt

Příchodem starověku přišel boom co se týče zobrazování a oslav sexu a nahého lidského těla. Každý si hned vybaví Řím a jeho proslulou obscénnost. Pravda, ze všech starověkých civilizací byl asi nejkontroverznějším, ale rozhodně ne jediným. Starověk se vyjímal svou touhou po poznání přírodních věd, ale také touze po žití plnohodnotného a nezávazného života s každou jeho radostí. To se také odráží v umělecké sféře, která je v této době na vrcholu. Egypt, kolébka matematiky a astronomie, se v sexualitě nijak nevyjímala. Je písemně doloženo, že i samotná Kleopatra se nijak nevyhýbala trendu průsvitných látek či přímo odhalených ňader. Co tenkrát mohlo působit více erotičtěji, než žena zahalená v lehkých šatech, které odkrývají vše a zároveň nic? Takže vedle zobrazených egyptských králů a bohů se všemi hieroglyfy a malbami se na stěnách vyjímají ženy jako sexuální symbol.

Egyptští bohové vše dělali s jasným cílem. I sex. Když Autum masturboval, tak proto, aby vytvořil svět. Eset zase pojala svého muže Usíra do úst proto, aby ho oživila. Vyspělé starověké civilizace tento trend odhalených těl razily všechny. Pod horkým a suchým sluncem nebylo ani na vybranou. Ale ženy vždy dokázaly tyto nešvary povznést na erotickou a sexuální úroveň, už jen ve stylu svého oblékání, líčení a pohybu těla. A muži je vždy rádi sochali, malovali a milovali.

Antické Řecko a Řím

Erotika samozřejmě nebyla tabu ani pro Řecko. To se naopak zcela oddalo pojmu sexualita a nijak se s tím neskrývalo. Můžeme se o tom dozvědět pouhým studiem řeckého božství, které přesně kopírovalo chování lidí. Zeus měl nespočet milenek, se kterými se miloval v různých podobách. Nezůstával však jen u žen. Měl slabost i pro chlapce, což přesně odráží řecký obraz sexuality. V mnoha spisech se dočtete, že první sexuální zážitky mladí chlapci zažívali se svými učiteli a za ženou potom přicházeli jako zkušení milovníci. Ale komu se nechce studovat řecké spisy, stačí, když se podívá na známé černofigurové a červenofigurové vázy, které takových sexuálních scén, praktik a poloh zobrazují opravdu mnoho.

Průvodce uživatele světem sex chatu

Nepřehlédněte náš návod jak si naplno užívat online s holkami ve vzrušujícím světě sex chatu!

Průvodce světem sex chatu

A opět se nám sex dostává do umění. A Řecko, sex a umění k sobě neodmyslitelně patří. Nic zde nebylo tabu, nevěra, homosexualita ani kopulace se zvířaty. Možná i proto se zdejším umělcům podařilo tesat sochy mladých nahých dívek, které i přes svou zjevnou sexualitu a nahotu působí cudně, nevinně a obrazně řečeno "oblečeně".

Uměleckého génia starověkého Řecka se snažil okopírovat i Řím a díky němu se nám zachovaly důkazy o kráse žen, mužů a sexu v podobě soch. Řím nezůstal pozadu ani po stránce erotiky a sexuality. Spíše jím završil vše, co starověk v tomto odvětví přinesl. Možná by se mohl zdát až moc obscénní a opovržlivý. Ale zamysleme se, není to proto, že bylo více tomuto tématu otevřeno, než je svět dnešní? Možná mnohé návštěvníky trosek v Pompejích překvapí nástěnná malba páru neskrytě se oddávajících orálnímu sexu. Ale nebyla prostě toto jen jedna z forem, která patřila k životu v Římě? To už se asi dnes nedozvíme, můžeme se to jen domnívat. Jedno je však jasné. S příchodem středověku a křesťanství dochází k útlumu sexuality, sex se začíná brát jako ďáblovo dílo, žena je potlačena a odstrčena z postu něžné a erotické bytosti.

Středověk

Křesťanství ve středověku tvrdě popíralo sex a vše kolem něj, bylo to veřejné tabu. Toto téma bylo hůř interpretováno a pochopeno v soukromém životě. Sex se připsal pouze jako potěšení mužů, o násilnostech při válečných taženích nemluvě. Vždy tu byly sexuální útoky a agresivita v tomto ohledu, ale snad díky tabuizování této lidské přirozenosti se ze sexu a erotiky stalo něco podřadného, o čem se nemluví a už vůbec se nevnáší do umění. A nebo ne? Zdá se, že umělci se ani v tomto období nevzdali erotiky, kterou jemně vpracovali a vměstnali do ztvárnění křesťanské tématiky. Typickým příkladem je Adam a Eva, kteří jsou vždy ztvárněni s boží nahotou. Ale Eva pokaždé z této dvojice vystupuje jako sexuální symbol, jako hřích.

Novověk

Temné období sexuality přetrvává až do renesance, která znovuobjevila antické Řecko, jeho umění, vzdělání, poznatky, ale i sexualitu. Mravy se uvolňují, tedy alespoň v umělecké sféře, člověk opět hledá potěšení v životě dosavadním a ne posmrtném. Umělci se nebojí chopit se naplno oblíbeného tématu a pod svýma rukama něžně vytvářet smyslná lidská těla. Sex a erotika je opět v popředí, opět v plném rozkvětu.

Jak jsme na tom dnes?

V průběhu staletí se situace různě mění, lidé se přiklánějí na stranu cudnosti, pak zase naopak. Rodí se různé myšlenkové směry. Pak přichází 20. století, které přináší více možností k prezentaci sexuality a erotiky širší veřejnosti. S nástupem médií a internetu je vše dostupnější. Vyjádření sexu v umění je volnější a odvážnější. Ale v kontextu s historií se zdá, že je to jen další etapa volnosti v této tématice, která byla například ve starověku. Nemůžu však tvrdit, že po celém světě má umění a média volnou ruku. Zůstaňme tedy v našich sférách kontinentální Evropy.

Sex a erotika v médiích

Jak prezentujeme sex a erotiku? V umění je tato tématika zcela uvolněná, mnoho umělců jde svou cestou a bez předsudků vytváří díla, která se nedrží jen formy plošných maleb, kreseb a soch, ale zasahuje i do hudby, architektury a uměleckého řemesla. V dnešní době se v umění meze nekladou, je jen otázkou, jaký úspěch mají tato díla u veřejnosti. Umění vždy bylo součástí našeho života, ale nikdy nebylo nucené. Máme na výběr. Pokud chceme vidět nové šokující dílo se sexuálním podtextem od mladého kontroverzního umělce, nikdo nám nebrání. Sami se rozhodujeme, sami si volíme. Ale jak je to se sexualitou v médiích? Je každodenní, vtíravá a všudypřítomná. Je otravná. V tomto ohledu nemáme na vybranou. Jako člověka, který se pohybuje ve světě multimédií mě samotnou pohoršují billboardy a reklamy pochybných i renomovaných firem, které kvůli zaujetí a zvýšení atraktivity použijí nahou ženu. V tu chvíli se v jednom ohledu jedná o nepovedenou reklamní kampaň, ve druhém o popření přirozené erotičnosti ženy.

Každý den jsme bombardováni nahými těly, která ztrácejí svůj přirozený půvab. Stejný trend vidíme v televizi. Není velkou výjimkou v deset hodin ráno vidět v médiích nahou ženu, či pár, který se oddává sexu. V tomto ohledu jsem nekompromisní. Ale není to kvůli dětem, kterými se mnoho lidí stále obrňuje. Je to přesycením nahoty a sexu v dnešním světě. Komu to dnes nevadí? Nebo jsem už tak přesycení a otupělí?

Zjistilo se, že naše země je na předních příčkách v pozdějším zahájení sexuálního života, z kterého i vyplývá menší porodnost nezletilých dívek a potratů. Jsme dokonce lepší než sofistikované Japonsko. Na druhou stranu puritánská Anglie a Amerika, které radikálně brojí proti jakémukoli náznaku nahoty v médiích, jsou mezi posledními zeměmi. Kde je tedy chyba?

Je vidět, že množství zobrazované sexuality v médiích nemá vliv na promiskuitu dětí. Největší vliv mají na nás naši rodiče. Je velice důležité hovořit s ratolestmi, připravit je na sexuální život a odpovídat na všechny jeho otázky na toto téma. V naší zemi se nekladou překážky ve výuce a seznamování dětí se sexuálním životem, Dokonce jsem byla svědkem toho, když se malé děti ve školce seznamovali s porodem formou kresleného Krtečka. Obecně je naše země vstřícná v odpovídání otázek a nic není tabu. Mnoho rodičů chápe svou roli a zvládá jí dobře. Na druhou stranu je tu již zmíněná Amerika a Anglie, kde se toto téma bere jako zakázané, nevyučuje se ve škole a pro rodiče je rozmluva s dítětem na téma sex nepředstavitelná. Takže je vidět, že média nejsou vždy nutné a trpěné zlo, které bezmyšlenkovitě posloucháme. Naše děti nejsou hloupé a zkouší spíše to, co je jim odpíráno.

Nahota, sexualita a erotika v médiích je sice otravná, ale snesitelná. K modernímu životu patří. Určitě je to snesitelnější forma osobního vyjádření, než vyjádření žádné. Takové situace můžeme vidět i v naší "vyspělé civilizaci" několik tisíc kilometrů od nás, kde se veškeré projevy sexuality odpírají a zase je to žena, která je strůjcem veškerého nešvaru a proto musí být potírána a týrána. Nechci se pouštět do tématiky života afgánských či afrických žen. Chci jen poukázat na to, jak je relativní pohled na ženu a její sexualitu v naší společnosti ve světovém měřítku.

Sexualita a erotika do naší společnosti patří i když možná v menší míře, než je na mnoha místech prezentována. Společnost, která popírá sexualitu je nevyzrálá. Zároveň však společnost, která popírá i ostatní aspekty života a jeho zobrazování v médiích, ať už během dne, nebo až po desáté hodině večer, je také nevyzrálá. Měli bychom si uvědomit, že větší otevřenost v otázkách lidského bytí vede ke zlepšení života v rodině, v komunitě a ve společnosti.